SKM Warszawa

27WE-006   #406
94 51 2 160 031-2    PL-SKMWA
94 51 2 160 032-0    PL-SKMWA
94 51 2 160 033-8    PL-SKMWA
94 51 2 160 034-6    PL-SKMWA
94 51 2 160 035-3    PL-SKMWA
94 51 2 160 036-1    PL-SKMWA

27WE-006 / 2011
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.15.09.2011PESA Bydgoszcz
P4/114.10.2016PESA Bydgoszcz