SKM Warszawa

27WE-004   #404
94 51 2 160 019-7    PL-SKMWA
94 51 2 160 020-5    PL-SKMWA
94 51 2 160 021-3    PL-SKMWA
94 51 2 160 022-1    PL-SKMWA
94 51 2 160 023-9    PL-SKMWA
94 51 2 160 024-7    PL-SKMWA

27WE-004 / 2011
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.01.09.2011PESA Bydgoszcz
P4/107.07.2016PESA Bydgoszcz