SKM Warszawa

27WE-003   #403
94 51 2 160 013-0    PL-SKMWA
94 51 2 160 014-8    PL-SKMWA
94 51 2 160 015-5    PL-SKMWA
94 51 2 160 016-3    PL-SKMWA
94 51 2 160 017-1    PL-SKMWA
94 51 2 160 018-9    PL-SKMWA

27WE-003 / 2011
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.31.08.2011PESA Bydgoszcz
P4/131.10.2016PESA Bydgoszcz