SKM Warszawa

27WE-002   #402
94 51 2 160 007-2    PL-SKMWA
94 51 2 160 008-0    PL-SKMWA
94 51 2 160 009-8    PL-SKMWA
94 51 2 160 010-6    PL-SKMWA
94 51 2 160 011-4    PL-SKMWA
94 51 2 160 012-2    PL-SKMWA

27WE-002 / 2011
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.08.08.2011PESA Bydgoszcz
P4/112.05.2016PESA Bydgoszcz