SKM Warszawa

27WE-001   #401
94 51 2 160 001-5    PL-SKMWA
94 51 2 160 002-3    PL-SKMWA
94 51 2 160 003-1    PL-SKMWA
94 51 2 160 004-9    PL-SKMWA
94 51 2 160 005-6    PL-SKMWA
94 51 2 160 006-4    PL-SKMWA

27WE-001 / 2011
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.08.08.2011PESA Bydgoszcz
P4/120.10.2016PESA Bydgoszcz