Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Koleje Małopolskie
22WEh-020
94 51 2 141 000-0    PL-KMAL
94 51 2 141 000-0    PL-KMAL
94 51 2 141 000-0    PL-KMAL
94 51 2 141 000-0    PL-KMAL

22WEh-020 / 2020
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 00.00.0000 PESA Bydgoszcz