SKM Warszawa
22WEg-015
94 51 2 141 000-0    PL-SKMWA
94 51 2 141 000-0    PL-SKMWA
94 51 2 141 000-0    PL-SKMWA
94 51 2 141 000-0    PL-SKMWA

22WEg-015 / 2019
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 00.00.2019 PESA Bydgoszcz