Urz±d Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Przewozy Regionalne
Oddział Podkarpacki z siedzib± w Rzeszowie

EN76A-102
94 51 2 140 959-9    PL-PREG
94 51 2 140 961-5    PL-PREG
94 51 2 140 962-3    PL-PREG
94 51 2 140 960-7    PL-PREG

22WEf-014 / 2018
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.30.08.2018PESA Bydgoszcz