Urz±d Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Przewozy Regionalne
Oddział Podkarpacki z siedzib± w Rzeszowie

EN76A-101 / ex. 22WEf-013
94 51 2 140 955-7    PL-PREG
94 51 2 140 957-3    PL-PREG
94 51 2 140 958-1    PL-PREG
94 51 2 140 956-5    PL-PREG

22WEf-013 / 2018
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.22.08.2018PESA Bydgoszcz