Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Koleje Śląskie

22WEd-005
94 51 2 140 797-3    PL-KSL
94 51 2 140 799-9    PL-KSL
94 51 2 140 800-5    PL-KSL
94 51 2 140 798-1    PL-KSL

22WEd-005 / 2018
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.05.10.2018PESA Bydgoszcz