Urz±d Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Przewozy Regionalne
Oddział Podkarpacki z siedzib± w Rzeszowie

EN62A-105
94 51 2 140 952-4    PL-PREG
94 51 2 140 954-0    PL-PREG
94 51 2 140 953-2    PL-PREG

21WEb-008 / 2018
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.07.06.2018PESA Bydgoszcz