Urz±d Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Przewozy Regionalne
Oddział Podkarpacki z siedzib± w Rzeszowie

EN62A-104
94 51 2 140 949-0    PL-PREG
94 51 2 140 951-6    PL-PREG
94 51 2 140 950-8    PL-PREG

21WEb-007 / 2018
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.04.05.2018PESA Bydgoszcz