Urz±d Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Przewozy Regionalne
Oddział Podkarpacki z siedzib± w Rzeszowie

EN62A-103
94 51 2 140 946-6    PL-PREG
94 51 2 140 948-2    PL-PREG
94 51 2 140 947-4    PL-PREG

21WEb-006 / 2017
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.27.11.2017PESA Bydgoszcz