Urz±d Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Przewozy Regionalne
Oddział Podkarpacki z siedzib± w Rzeszowie

EN62A-102
94 51 2 140 943-3    PL-PREG
94 51 2 140 945-8    PL-PREG
94 51 2 140 944-1    PL-PREG

21WEb-005 / 2017
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.27.11.2017PESA Bydgoszcz