Urz±d Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Przewozy Regionalne
Oddział Podkarpacki z siedzib± w Rzeszowie

EN62A-101
94 51 2 140 940-9    PL-PREG
94 51 2 140 942-5    PL-PREG
94 51 2 140 941-7    PL-PREG

21WEb-004 / 2017
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.27.11.2017PESA Bydgoszcz