Koleje Šl±skie

21WEa-002
94 51 2 140 775-9    PL-KSL
94 51 2 140 776-7    PL-KSL
94 51 2 140 777-5    PL-KSL

21WEa-002 / 2017
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.09.09.2017PESA Bydgoszcz