SKM Warszawa

19WE-004   #304
94 51 2 150 013-2    PL-SKMWA
94 51 2 150 014-0    PL-SKMWA
94 51 2 150 015-7    PL-SKMWA
94 51 2 150 016-5    PL-SKMWA

19WE-004 / 2010
NEWAG Nowy Sącz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.11.06.2010NEWAG NS
P4/1     05.2015NEWAG NS