SKM Warszawa

19WE-003   #303
94 51 2 150 009-0    PL-SKMWA
94 51 2 150 010-8    PL-SKMWA
94 51 2 150 011-6    PL-SKMWA
94 51 2 150 012-4    PL-SKMWA

19WE-003 / 2010
NEWAG Nowy Sącz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.10.05.2010NEWAG NS
P4/113.05.2015NEWAG NS