SKM Warszawa

19WE-002   #302
94 51 2 150 005-8    PL-SKMWA
94 51 2 150 006-6    PL-SKMWA
94 51 2 150 007-4    PL-SKMWA
94 51 2 150 008-2    PL-SKMWA

19WE-002 / 2010
NEWAG Nowy Sącz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.28.04.2010NEWAG NS
P4/127.02.2015NEWAG NS