SKM Warszawa

19WE-001   #301
94 51 2 150 001-7    PL-SKMWA
94 51 2 150 002-5    PL-SKMWA
94 51 2 150 003-3    PL-SKMWA
94 51 2 150 004-1    PL-SKMWA

19WE-001 / 2010
NEWAG Nowy Sącz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.07.04.2010NEWAG NS
P4/108.05.2015NEWAG NS