SKM Warszawa

14WE-09   #108
94 51 2 120 021-2    PL-SKMWA
94 51 2 120 022-0    PL-SKMWA
94 51 2 120 023-8    PL-SKMWA

14WE-09 / 2007
NEWAG Nowy Sącz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.24.08.2007NEWAG NS
P4/123.06.2011ZNLE Gliwice
P4/228.01.2016PR Idzikowice