SKM Warszawa

14WE-08   #107
94 51 2 120 018-8    PL-SKMWA
94 51 2 120 019-6    PL-SKMWA
94 51 2 120 020-4    PL-SKMWA

14WE-08 / 2007
NEWAG Nowy Sącz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.03.08.2007NEWAG NS
P4/111.03.2011ZNLE Gliwice
P4/228.01.2016PR Idzikowice