Arriva RP
Koleje Wielkopolskie

628 659 / 928 659
95 80 0 628 659-4    D-ARP
95 80 0 928 659-1    D-ARP

VT628-195-1/VS628-195-2 / 1995
Linke-Hofmann-Busch

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.29.09.1995LHB Salzgitter
R131.01.2000AW Kassel
R227.12.2004AW Kassel
R323.03.2010AW Kassel
P4/414.06.2018Arriva RP