Łódzka Kolej Aglomeracyjna

L-4268-019
94 51 2 140 379-0    PL-LKA
94 51 2 140 380-8    PL-LKA

L-4268-19 / 2015
Stadler Polska

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.27.02.2015Stadler Polska