Łódzka Kolej Aglomeracyjna

L-4268-011
94 51 2 140 363-4    PL-LKA
94 51 2 140 364-2    PL-LKA

L-4268-11 / 2014
Stadler Polska

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.28.10.2014Stadler Polska