Łódzka Kolej Aglomeracyjna

L-4268-008
94 51 2 140 357-6    PL-LKA
94 51 2 140 358-4    PL-LKA

L-4268-08 / 2014
Stadler Polska

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.28.10.2014Stadler Polska