Łódzka Kolej Aglomeracyjna

L-4268-007
94 51 2 140 355-0    PL-LKA
94 51 2 140 356-8    PL-LKA

L-4268-07 / 2014
Stadler Polska

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.28.10.2014Stadler Polska