Industrial Division
LOTOS Kolej

201Eo-014 / oficjalnie ex. E-1023
91 51 5 150 063-3    PL-ID

201Eo-1023 / 1975
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
P5/131.03.2015ZNTK Oleśnica