Industrial Division
Pol-Mied¼ Trans

201Eo-013 / oficjalnie ex. E-1013
91 51 5 150 064-1    PL-ID

201Eo-1013 / 1975
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
P5/128.01.2015ZNTK Ole¶nica