Industrial Division
LOTOS Kolej

201Eo-012 / oficjalnie ex. E-1007
91 51 5 150 062-5    PL-ID

201Eo-1007 / 1975
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
P5/118.06.2014ZNTK Oleśnica