Industrial Division
LOTOS Kolej

201Eo-011 / oficjalnie ex. E-1001
91 51 5 150 061-7    PL-ID

201Eo-1001 / 1975
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
P5/108.05.2014ZNTK Oleśnica