Industrial Division
Pol-Mied¼ Trans

201Eo-010 / oficjalnie ex. E-1005
91 51 5 150 060-9    PL-ID

201Eo-1005 / 1975
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
P5/121.02.2014ZNTK Ole¶nica