Industrial Division
Pol-Mied¼ Trans

201Eo-009 / oficjalnie ex. E-1004
91 51 5 150 059-1    PL-ID

201Eo-1004 / 1975
PAFAWAG Wroc³aw

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
P5/130.12.2013ZNTK Ole¶nica