Industrial Division
LOTOS Kolej

201Eo-008 / ex. E-1019
91 51 5 150 053-4    PL-ID

201Eo-1019 / 1976
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G120.03.2013ZNTK Oleśnica