Industrial Division
LOTOS Kolej

201Eo-007 / ex. E-1022
91 51 5 150 051-8    PL-ID

201Eo-1022 / 1976
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G121.01.2013ZNTK Oleśnica