Rail Polska

201Eo-004 / ex. E-1012
91 51 5 150 056-7    PL-RAILP

201Eo-1012 / 1976
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G104.01.2013ZNTK Oleśnica