Rail Polska
201Eo-004 / ex. E-1012
91 51 5 150 056-7    PL-RAILP

201Eo-1012 / 1976
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G104.01.2013ZNTK Oleśnica
02.05.2013 | Toruń Wsch. 201Eo-004
02.05.2013 | Toruń Wsch. 201Eo-004