Rail Polska

201Eo-003 / ex. E-1016
91 51 5 150 055-9    PL-RAILP

201Eo-1016 / 1975
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G112.12.2012ZNTK Oleśnica