Rail Polska

201Eo-001 / ex. E-1008
91 51 5 150 050-0    PL-RAILP

201Eo-1008 / 1976
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
G122.10.2012ZNTK Oleśnica