WISKOL
LOTOS Kolej

201E-277 / ex. ET22-276
91 51 3 150 523-1    PL-WISKO

201E-277 / 1976
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?27.01.2006ZNLE Gliwice
G120.04.2012ZNTKiM Gdańsk
1P4/105.10.2018Olkol Oleśnica