WISKOL
LOTOS Kolej
201E-277 / ex. ET22-276
91 51 3 150 523-1    PL-WISKO

201E-277 / 1976
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
+++
25.12.1998
MT Wrocław Zach.
G130.12.1999ZNTK Lubań
1R127.01.2006ZNLE Gliwice
G220.04.2012ZNTKiM Gdańsk
2P4/105.10.2018Olkol Oleśnica
01.07.2015 | Bydgoszcz Wschód - Bydgoszcz Leśna 201E-277
01.07.2015 | Bydgoszcz Wschód - Bydgoszcz Leśna | Data naprawy G2. 201E-277