NEWAG

BUDOKRUSZ
Railpolonia

E6ACTd-106
91 51 3 170 006-3    PL-KRUSZ

E6ACTd-106 / 2017
NEWAG

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.28.02.2017NEWAG NS