Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

POLREGIO
Warmińsko-Mazurski Zakład w Olsztynie

EN98-003
94 51 2 140 640-5    PL-PREG
94 51 2 140 641-3    PL-PREG

37WE-003 / 2015
NEWAG Nowy Sącz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.28.01.2015NEWAG NS
P4/108.05.2019SPS Mieczkowski