Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Przewozy Regionalne
Oddział Podkarpacki z siedzibą w Rzeszowie

EN98-002 / 37WE-002
94 51 2 140 537-3    PL-PREG
94 51 2 140 538-1    PL-PREG

37WE-002 / 2014
NEWAG Nowy Sącz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.26.06.2014NEWAG NS