Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Przewozy Regionalne
Oddział Podkarpacki z siedzibą w Rzeszowie

EN98-001 / 37WE-001
94 51 2 140 535-7    PL-PREG
94 51 2 140 536-5    PL-PREG

37WE-001 / 2014
NEWAG Nowy Sącz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.     06.2014NEWAG NS