Warszawska Kolej Dojazdowa

EN97-009

33WE-316 009 / 2012
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.23.07.2012PESA Bydgoszcz
P4/124.02.2017WKD Grodzisk Maz.