Warszawska Kolej Dojazdowa

EN97-005

33WE-316 005 / 2012
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.29.05.2012PESA Bydgoszcz
P4/108.10.2016WKD Grodzisk Maz.