Warszawska Kolej Dojazdowa

EN97-004

33WE-316 004 / 2012
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.25.04.2012PESA Bydgoszcz
P4/118.11.2016WKD Grodzisk Maz.