Warszawska Kolej Dojazdowa

EN97-003

33WE-316 003 / 2012
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.24.04.2012PESA Bydgoszcz
P4/105.01.2017WKD Grodzisk Maz.