Warszawska Kolej Dojazdowa

EN97-002

33WE-316 002 / 2012
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.27.03.2012PESA Bydgoszcz
P4/102.08.2016WKD Grodzisk Maz.