Warszawska Kolej Dojazdowa

EN97-001

33WE-316 001 / 2011
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.12.01.2012PESA Bydgoszcz
P4/119.04.2016WKD Grodzisk Maz.