Przewozy Regionalne
Oddział Kujawsko-Pomorski z siedzib± w Bydgoszczy

EN96A-004
94 51 2 140 969-8    PL-PREG
94 51 2 140 970-6    PL-PREG

34WEb-008 / 2017
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.27.02.2018PESA Bydgoszcz